O NAS POMIARY GEODEZYJNE OBSŁUGA INWESTYCJI OBSŁUGA PRAC SEJSMICZNYCH NASZE REALIZACJE KONTAKT

Pomiary geodezyjne

Podziały nieruchomości oraz odszukanie i wznawianie granic

Obsługa Prac Sejsmicznych

Tyczenie punktów odbioru i punktów wzbudzania na projektach 2D i 3D

GEOGLOB SP. Z O.O.

Geodezja - prace geodezyjne, obsługa inwestycji, obsługa prac sejsmicznych

Firma GeoGlob Spółka z o.o. jest kontynuacją działalności firmy Geo-Glob S.C powstałej w 2009r.. W sierpniu 2012 r. Spółka powiększyła się o dział geodezji przejętej firmy GEOTOR działającej w Toruniu na rynku lokalnym. Siedziba firmy GeoGlob mieści się w Toruniu jednak nie zamykamy się jedynie na rynek lokalny. Oferujemy tradycyjne usługi geodezyjne jak i specjalistyczne pomiary inżynieryjne. Wykorzystujemy profesjonalny sprzęt firmy Leica i zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników.

Naszą specjalnością jest kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji.

Nasza kadra legitymuje się specjalistycznymi uprawnieniami zawodowymi.

Realizujemy projekty zarówno na terenie kraju jak i na kontraktach zagranicznych.

Posiadamy doświadczenie w realizacji poniższych usług:

• geodezyjna obsługa inwestycji:

- projekty drogowe, kolejowe, obiekty inżynierskie, budownictwo przemysłowe (kubaturowe)

• geodezyjna obsługa prac sejsmicznych

- projekty 2D i 3D

• bilans mas ziemnych
• wykonywanie modeli terenu - 3D
• wykonywanie map do celów projektowych
• tyczenie obiektów budowlanych
• inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
• podziały oraz rozgraniczenia nieruchomości
• odszukanie i wznowienie granic nieruchomości
• opracowywanie dokumentacji prawnej

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz e-mailem.

Pomiary geodezyjne

Random Name

Obsługa inwestycji

Random Name

Obsługa prac sejsmicznych

Random Name

POMIARY GEODEZYJNE

Zapraszamy


Firma oferuje szeroki wachlarz tradycyjnych usług geodezyjnych takich jak:

- opracowanie mapa do celów projektowych

- tyczenie obiektów budowlanych

- inwentaryzacja obiektów budowlanych

- podziały i rozgraniczenia nieruchomości

- odszukanie i wznowienie granic nieruchomości


GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Zapraszamy


Podstawą naszej biznesowej aktywności są specjalistyczne pomiary inżynieryjne:

- obsługa budownictwa drogowo – mostowego

- obsługa budownictwa kolejowego

- obsługa budownictwa przemysłowego (hale, budynki wielorodzinne, i inne tego typu obiekty)

- monitoring przemieszczeń i odkształceń budowli

- obliczenia mas ziemnych

Spora część kadry zdobywała doświadczenie – zarówno w firmie jak i wcześniej, na dużych projektach infrastrukturalnych w kraju i za granicą. Nasz kadra pracowała bądź nadal pracuje m.in. przy pomiarach przedprojektowych oraz związanych z zakładaniem osnów realizacyjnych: budowy infrastruktury Olimpiady Londyn 2012, rozbudowy infrastruktury drogowej w Irlandii, Irlandii Północnej, Anglii i Szkocji, budowie Autostrady A1 w Polsce, pomiarach realizacyjnych budowy huty szkła koło Nakła, pomiarach realizacyjnych budowy mostów linii kolejowych w woj. małopolskim, pomiarach realizacyjnych budowy obiektów inżynierskich w woj. kujawsko- pomorskim, budowy składowisk odpadów w gminach północno-zachodniej Polski. Wspomagamy firmy budowlane przy realizacji wielu mniejszych projektów poprawy infrastruktury drogowej.

Doświadczenie tam zdobyte pozwala nam skutecznie ubiegać się o realizację kolejnych zadań. Ważnym elementem wyróżniającym nas na tle konkurencji jest dział zajmujący się opracowaniami 3D. W skład oferowanych przezeń produktów wchodzą opracowania modeli NMT(DTM) do projektowania 3D, mających szczególne zastosowanie w przypadku dużych projektów drogowych, hydroinżynieryjnych, składowisk odpadów i.in. Na podstawie wspomnianych opracowań wykonujemy różnego typu analizy dotyczących m.in.

• bilansu mas ziemnych na etapie przedprojektowym oraz realizacyjnym,
• weryfikacji wykonalności rozwiązań zastosowanych w procesie realizacji projektu pod kątem m.in. występowania kolizji z infrastrukturą tymczasową.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rozwijamy dział rozwiązań BIM (Building Information Modeling) pozwalający na wczesne wykrywanie ryzyka związanego m.in. z niespójnością projektu i procesu realizacji inwestycji.


GEODEZYJNA OBSŁUGA
PRAC SEJSMICZNYCH

Zapraszamy


Ważnym elementem naszej działalności jest geodezyjna obsługa prac sejsmicznych. Doświadczenie w tych pracach zdobywaliśmy na długo przed założeniem firmy. Bardzo dobrze znamy specyfikę tych prac. Nasi pracownicy są doświadczonymi specjalistami w tej dziedzinie. Dysponujemy odpowiednim sprzętem oraz oprogramowaniem do ich realizacji.

Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną prac sejsmicznych:

- Tyczenie profili sejsmicznych (punktów odbioru oraz punktów wzbudzania) na projektach 2D oraz 3D

- Opracowanie pomiarów z terenu oraz przygotowywanie danych do realizacji prac sejsmicznych


NASZE REALIZACJE


Podczas naszej działalności wykonywaliśmy prace geodezyjne między innymi na następujących projektach :

jako firma Geo-Glob S.C.

• od 05.2009r do 09.2012r - Budowa autostrady A1 (Nowe Marzy-Czerniewice)
Zlecający: SKANSKA S.A.
• od 06.2011 do 09.2012 – Budowa Huty Szkła w Turze gm. Szubin – Zlecający: Firma HOFFER

jako firma GeoGlob Sp. z o.o.

• od 09.2012r do 02.2015r- budowa dwóch mostów kolejowych (długość 440m i 300m) na Linii kolejowej Kraków- Zakopane (odcinek Stryszów – Zembrzyce) i jednego mostu drogowego (długość 300m) w ramach tego samego zadania; Zlecający: SKANSKA S.A.

• od 04.2013 do 10.2013 – budowa sklepu Intermarche (600 m2) w Toruniu

• od 06.2013 do 01.2013 – budowa hali magazynowej w Głuchowie gm. Chełmża (budynek 3500 m2,teren 2ha) – Zlecający: Donauchen

• od 05.2013 do 08.2013 – budowa ścian szczelinowych i palowanie Hali Kulturalno-Kongresowej „Jordanki” w Toruniu• od 07.2013 do 10.2014 – budowa elektrowni gazowo-parowej 460 MW w Anwilu we Włocławku; – Zlecający: firma Hochtief• od 05.2014 do 12.2014 – budowa Centrum Dystrybucji „LIDL” w Bydgoszczy (budynek 46050 m2, teren 18 ha); – Zlecający: SKANSKA S.A.• od 08.2014 do 11.2014- budowa hali w Toruniu – Zlecający: Nova Traiding

• od 11.2014 - budowa Budynku Inkubator Przedsiębiorczości (BPPT)w Bydgoszczy (budynek 1800 m2,teren 1,5 ha); – Zlecający: firma MOLEWSKI• od 12.2014 do 09.2015 – budowa Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy (Myślęcinek- budynek 13650m2, teren 4,5 ha); – Zlecający: SKANSKA S.A.• od 12.2014 do 12.2015- przebudowa układu dróg tzw-ego Węzła Zachodniego przy ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy; – Zlecający: SKANSKA S.A.

- w latach 2014-2016 – obsługa i inwentaryzacja przebudowy dróg różnej klasy (powiatowe, gminne- około 50 km) ; – Zlecający: SKANSKA S.A.

- od 05.2015 do 12.2021r. - budowa osiedla bloków mieszkalnych pod Skarpą w Bydgoszczy: – Zlecający: JAKON Sp. z o.o.

- od 12.2015 do 10.2017- wykonanie map do celów projektowych oraz podziałów nieruchomości (ZRID) pod projektowaną drogę S5 (odcinek Nowych Marzy-Bydgoszcz-granica woj. kujawsko- pomorskiego) odcinek 70 km ; – Zlecający: Mosty Gdańsk sp. z o.o.

- od 04.2017 do 12.2017 - obsługa i inwentaryzacja przebudowy trzech dróg powiatowych i gminnych: – Zlecający: TRAKCJA PRKiI S.A.

- od 18.04.2017 do 04.2018- Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska”: – Zlecający: SKANSKA S.A.- od 05.2018 do 05.2019 – budowa zbiorników magazynowych 2x32.000m3 w Bazie Paliw nr2 (PERN) w Nowej Wsi Wielkiej; zlecający PGB OIL & GAS Sp. z o.o.

- od 06.2018 do 06.2019 – przebudowa drogi wojewódzkiej DW554 Kowalewo-Golub Dobrzyń 10 km – Zlecający: TRAKCJA PRKiI S.A.

- od 02.2019 do 09.2021 - budowa trasy tramwajowej wzdłużul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego – Zlecający: konsorcjum PBDI, TOR-KRAK, GOTOWSKI

- od 05.2019 do (trwa)- budowa muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Jana Pawła II w Toruniu – Zlecający: RAFAKO SA- od 05.2019 do 11.2019- Rozbudowa Huty Szkła w Turze gm. Szubin – Zlecający: Dekorglass Działdowo SA

- od 07.2020 do 12.2022 – Nadzór nad pracami geodezyjnymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni- Chełmża” zlecający: – Zlecający: B-ACT

- od 02.2021 do 03.2023 – Przebudowa ulicy Toruńskiej w Grudziądzu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu” – Zlecający: STRABAG Sp. z o.o.

- od 02.2021 do – (trwa) - budowa osiedla bloków mieszkalnych na osiedlu „Nowy Wyszogród” w Bydgoszczy: – Zlecający: JAKON Sp. z o.o.- od 02.2021 do 06.2023– budowa ścieżek rowerowych na odcinku Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie -Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (ok. 13 km) w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554. Zlecający: ZDB ROGOWO Sp. z o.o.

- od 09.2021 do 02.2023 – Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Chełmińskiej (od ul. Laskowickiej do ul. Wielskiej) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 498 (ul. Chełmińska) w Grudziądzu. – Zlecający: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA

- od 11.2022 do – (trwa) - Rozbudowa Huty Szkła w Turze gm. Szubin – Zlecający: Dekorglass Działdowo SA

- od 11.2022 do – (trwa) - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski- Zlecający: Marbro sp. zo.o.

Obsługa prac sejsmicznych

Wykonywaliśmy pomiary geodezyjne na następujących projektach prac sejsmicznych:

Jako firma Geo-Glob S.C.

Dla firmy Global Geophysical Services (GGS) w latach 2011 i 2012 :

- 2D Włodawa (koncesja-Marathon Oil)
- 2D Parczew (koncesja-Marathon Oil)
- 2D Siedlce-Sokołów (koncesja-Marathon Oil)
- 2D Rypin (koncesja-Marathon Oil)
- 2D Kwidzyn-Biskupiec (koncesja-Marathon Oil)

Jako firma GeoGlob Sp. z o.o.

Dla firmy United Oilfield Services Sp. z o.o. w latach 2012 i 2013

- 2D Płońsko (koncesja FX Energy)
- 2D Karpaty-West (koncesja Aurelian Oil & Gas)
- 2D Węgorzewo-Gołdap (koncesja Wisent Oil &Gas)
- 2D Unisław- Gronowo (koncesja FX Energy)
- 3D Wiesbaden (Niemcy) koncesja ESWE Versorgungs AG

Dla firmy Geofizyka Toruń S.A. realizowaliśmy w latach 2017,2018,2019

- 3D Taczanów (koncesja PGNiG)
- 3D Mechlin (koncesja PGNiG)
- 2D Kargowa (koncesja PGNiG)
- 3D Międzyrzecze (koncesja PGNiG)
- 3D Miłaki (koncesja PGNiG)
- 3D Jarkowo (koncesja PGNiG)
- 3D Drozdowo (koncesja PGNiG)
- 2D Malanów (koncesja PGNiG)
- 3D Palędzie (koncesja PGNiG)
- 3D Wilcze (koncesja ORLEN Upstream)

Dla firmy Geopartner Geofizyka Sp. z .o.o. realizowaliśmy w roku 2023
- 3D Chełmża- Bajerze (koncesja ORLEN Upstream)

KONTAKT

Wyślij nam wiadomość

GeoGlob Sp. z o.o.
ul. Św. A. Boboli 65
87-100 Toruń
NIP: 967-135-48-01
Tel.: +48 697 607 011
Email: biuro@geo-glob.com.pl